juf Anita
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Getallen:
- schrijven en lezen van getallen t/m 100000
- plaatswaarde
- ... minder/meer
- volgorde: "Welk getal past ertussen?"

Bewerkingen:
- hoofdrekenen: 1495+...=1500, 50x2
- handig rekenen: 8x25, 200:4, 625+99
- schatten
- cijferend optellen en aftrekken
- optellen en aftrekken t/m 10000
- vermenigvuldigen: 30x8, 8x15, 8x150, 8x42, 10x42, 3x400
- delen: 350:5, 27:5, 24:6, 240:6, 2400:6, 240:10, 72:6, 352:8, 624:6
- geldrekenen: toepassingen
- gevarieerde oefeningen (bijvoorbeeld geheimschrift)
- breuken
- differentiatieopgaven

(Advertentie)

Lengte:
- meten met de liniaal
- meten met de bordliniaal
- schatten van afmetingen
- afronden op halve meters

Oppervlakte:
- introductie van de vierkante meter
- volleggen van tegelpleintjes
- bepalen van de oppervlakte in vierkante meters aan de hand van een gegeven schaal (een vakje van 1 cm x 1 cm op de tekening is in werkelijkheid 1 vierkante meter)

Tijd:
- introductie van de seconde
- schatten van de tijdsduur
- bepalen van het verschil tussen de geschatte en de werkelijke tijdsduur
- oefenen met analoge en digitale tijdsaanduidingen
- oefenen met een jaarkalender
- plaatsen van een tijdstip in een bepaald tijdsinterval

(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)

Plaats en richting bepalen:
- oriëntatie aan de hand van foto's

Wegen, plattegronden, roosters:
- tekenen van een plattegrond van de klas
- plattegronden van een speelveld

Verhoudingen:
- afleiden van de "schaal" waarop een plattegrond is getekend
- enigszins "op schaal" tekenen van een plattegrond van de klas
- schaal: 1 hokje op de tekening is in werkelijkheid een vierkant van 1m x 1m ( 1 vierkante meter)
- recepten aanpassen aan de te maken hoeveelheid