juf Anita
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hardware winterdeals
Investeer nu in goed werkende hardware en ICT met de winterdeals van de Rolf groep.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Getallen:
- schrijven en lezen van getallen t/m 100000
- plaatswaarde
- ... minder/meer
- volgorde: "Welk getal past ertussen?"

Bewerkingen:
- hoofdrekenen: 1495+...=1500, 50x2
- handig rekenen: 8x25, 200:4, 625+99
- schatten
- cijferend optellen en aftrekken
- optellen en aftrekken t/m 10000
- vermenigvuldigen: 30x8, 8x15, 8x150, 8x42, 10x42, 3x400
- delen: 350:5, 27:5, 24:6, 240:6, 2400:6, 240:10, 72:6, 352:8, 624:6
- geldrekenen: toepassingen
- gevarieerde oefeningen (bijvoorbeeld geheimschrift)
- breuken
- differentiatieopgaven

(Advertentie voor leraar of ouder)

Lengte:
- meten met de liniaal
- meten met de bordliniaal
- schatten van afmetingen
- afronden op halve meters

Oppervlakte:
- introductie van de vierkante meter
- volleggen van tegelpleintjes
- bepalen van de oppervlakte in vierkante meters aan de hand van een gegeven schaal (een vakje van 1 cm x 1 cm op de tekening is in werkelijkheid 1 vierkante meter)

Tijd:
- introductie van de seconde
- schatten van de tijdsduur
- bepalen van het verschil tussen de geschatte en de werkelijke tijdsduur
- oefenen met analoge en digitale tijdsaanduidingen
- oefenen met een jaarkalender
- plaatsen van een tijdstip in een bepaald tijdsinterval

Hardware winterdeals
Investeer nu in goed werkende hardware en ICT met de winterdeals van de Rolf groep.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Een sociale en veilige groep?
Probeer dé online methode voor sociaal-emotioneel leren 'Kwink' kosteloos uit.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Plaats en richting bepalen:
- oriëntatie aan de hand van foto's

Wegen, plattegronden, roosters:
- tekenen van een plattegrond van de klas
- plattegronden van een speelveld

Verhoudingen:
- afleiden van de "schaal" waarop een plattegrond is getekend
- enigszins "op schaal" tekenen van een plattegrond van de klas
- schaal: 1 hokje op de tekening is in werkelijkheid een vierkant van 1m x 1m ( 1 vierkante meter)
- recepten aanpassen aan de te maken hoeveelheid