juf Anita
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)

De Wereld in getallen is een realistische reken- en wiskundemethode met een sterk adaptief karakter.

Contexten
D.m.v. probleemsituaties die voor kinderen herkenbaar zijn, worden leer- en denkprocessen op gang gebracht en vaardigheden toegepast. Contexten kunnen verhaaltjes, kleine gebeurtenissen, situaties of plaatjes zijn.

Schema's en modellen
Het is de bedoeling dat de kinderen uit de concrete situatie (context) de (wiskundige) vraagstelling kunnen achterhalen. Probleemsituaties worden vaak begrijpelijk, herkenbaar en oplosbaar als ze in een schema of model worden omgezet.
Modellen (groep 5):
- de getallenlijn
- de dubbele getallenlijn
- het rooster
- het oppervlaktemodel
- pijlentaal
- machientjes
Voor groep 6 komt daarbij:
- het positieschema
- het rooster
- het oppervlaktemodel

Elke rekentaak bestaat uit twee pagina's en bevat stof voor twee lessen. Bij de linkerpagina hoort een onderwijsleersituatie die zich kenmerkt door interactie. De rechterpagina is bedoeld om zo zelfstandig mogelijk door de kinderen te laten verwerken.

(Advertentie voor leraar of ouder)
Sommenmaker.nl
Werkbladen printen en online oefenen. Tafels, optellen, aftrekken, cijferen, stipsommen en meer.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)